خبرهای ما

  • اگر یکی از مشارکت‌کنندگان کاکرین (Cochrane contributor) بوده و حداقل یک بار سعی کرده باشید کار کاکرین را به دیگران توضیح دهید حتما تلاش کرده‌اید به این سؤال نیز پاسخ دهید. اگر شما به تازگی با کاکرین و کارهای آن آشنا شده‌اید نیز ممکن است این سؤال به ذهنتان رسیده باشد.یک تیم خلاق از همکاران حوزه مصرف‌کنندگان و ارتباطات...
    3 آوریل 2017

صفحات

اشتراک در خبرهای ما