گزارش عملکرد اولین سال فعالیت مرکز کاکرین ایران

مرکز کاکرین ایران در طی اولین سال فعالیت خود فعالیت‌های مختلفی را به انجام رسانده است که مهمترین آنها عبارتند از:

  • دو وب سایت جذاب با بازدید بالا
  • آموزش آبشاری گسترده در سطح کشور
  • کتابخانه کاکرین به زبان فارسی

گزارش مجملی از اقدامات انجام شده به روایت تصویر و نیز فایل PDF این گزارش در ادامه آمده است.

    

        

     

   

       

    

   

فایل PDF گزارش عملکرد اولین سال فعالیت مرکز کاکرین ایران

سه شنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۷