آموزش

Cochrane training

یکی از مأموریت‌های کاکرین ارایه برنامه‌های آموزشی برجسته و فراگیر و پشتیبانی از آنها است تا به طور مؤثری مهارت، دانش و تجربه مشارکت کنندگان (contributors) فعلی و نیز بالقوه را افزایش دهد و بدین ترتیب کیفیت بالای مشارکت آنها در فعالیت‌های متنوع کاکرین و نیز اجرای مؤثر سیاست‌ها و روش‌های کاکرین را تضمین کند. در این راستا کاکرین منابع و روش‌های متعددی را برای آموزش علاقه‌‌مندان تدارک دیده است. 

  

 آموزش آن- لاین: منابع آموزشی کاکرین برای کشف جزئیات یک موضوع

 کتب و منابع مرجع: تمامی کتب مرجع و راهنماهای کاکرین از GRADE تا دستورالعمل شیوه کاکرین  

 آموزش زنده کاکرین: سمینارهای آموزشی تحت وب (وبینار)، حاوی مجموعه‌ای از وبینارهای ماهیانه کاکرین که در ادامه وبینارهای آینده و لینک وبینارهای گذشته را ملاحظه خواهید کرد.

 رویدادهای آموزشی در سایر کشورها: فهرست کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی بین‌المللی 

 آموزش حضوری در ایران: مرکز کاکرین ایران کارگاه‌های متعدد حضوری با عناوین زیر با همکاری مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) برگزار نموده است.

ب- ژورنال‌کلاب‌های  کاکرین ایران: به منظور آشنایی متخصصان بالینی با مرورهای کاکرین  و به کارگیری این شواهد در بالین، این ژورنال‌کلاب‌ها با ارایه یک متخصص بالینی و یک متدولوژیست برنامه‌ریزی شده است.

- ژورنال‌کلاب‌های سال ۱۴۰۱ که با همکاری انجمن اپیدمیولوژی، مرکز مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و انجمن‌های علمی مرنبط با موضوع ژورنال کلاب برگزار شده‌اند.


وبینارهای آینده


وبینارهای گذشته