آموزش

Cochrane training

یکی از مأموریت‌های کاکرین ارایه برنامه‌های آموزشی برجسته و فراگیر و پشتیبانی از آنها است تا به طور مؤثری مهارت، دانش و تجربه مشارکت کنندگان (contributors) فعلی و نیز بالقوه را افزایش دهد و بدین ترتیب کیفیت بالای مشارکت آنها در فعالیت‌های متنوع کاکرین و نیز اجرای مؤثر سیاست‌ها و روش‌های کاکرین را تضمین کند. در این راستا کاکرین منابع و روش‌های متعددی را برای آموزش علاقه‌‌مندان تدارک دیده است. 

  

 آموزش آن- لاین: منابع آموزشی کاکرین برای کشف جزئیات یک موضوع 

  کتب و منابع مرجع: تمامی کتب مرجع و راهنماهای کاکرین از GRADE تا دستورالعمل شیوه کاکرین  

  آموزش زنده کاکرین: سمینارهای آموزشی تحت وب (وبینار) 

  رویدادهای آموزشی در سایر کشورها: فهرست کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی بین‌المللی 

  آموزش حضوری در ایران: برنامه کارگاه‌های آموزشی مقدماتی مرورهای کاکرین در سال ۹۶ را در اینجا و برنامه کارگاه‌های آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد را در اینجا ببینید.


وبینارهای آینده 

سه‌شنبه ۱۳شهریورماه  و یا چهارشنبه ۱۴شهریورماه ۱۳۹۷

معرفی مرورهای ساختارمند مطالعات پیش‌آگهی به کاکرین: چیستی و چگونگی
کارول مونز، اپیدمیولوژیست بالینی و معاون هماهنگی (co-convenor) گروه روش‌های پیش‌آگهی کاکرین 
لوتی هوفت، معاون کاکرین هلند و عضو گروه روش‌های پیش‌آگهی کاکرین
آنک دامن، معاون گروه روش‌های پیش‌آگهی کاکرین
[اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام]
 


وبینارهای گذشته