ضریب تأثیر (IF) پایگاه داده‌ای مرورهای ساختارمند کاکرین (CDSR) در سال ۲۰۱۷ به ۶/۷۵۴ افزایش یافت.

گزارش ارجاع نشریات (JCR) در سال ۲۰۱۷ توسط Clarivate Analytics منتشر شده است و ما مشتاقیم که اعلام کنیم اکنون ضریب تأثیر (IF؛ Impact Factor) پایگاه داده‌ای مرورهای ساختارمند کاکرین (CDSR) ۶/۷۵۴ است.

این یک افزایش چشم‌گیر نسبت به ضریب تأثیر سال ۲۰۱۶ (برابر با ۶/۲۶۴) است.

ضریب تأثیر پایگاه داده‌ای مرورهای ساختارمند کاکرین (CDSR) با تقسیم‌کردن تعداد کل ارجاعات به مقالات در ۲ سال گذشته بر تعداد کل مقالات منتشر شده در دو سال گذشته محاسبه می‌شود. این عدد یک معیار مفید برای میزان قدرت یک مجله بر اساس این که تا چه حد به مقالاتش توسط سایر مقالات علمی ارجاع داده می‌شود، است.

برخی از نکات مهم شاخص تأثیر سال ۲۰۱۷ CDSR در زیر آمده است:

  • CDSR دارای رتبه ۱۲ از بین ۱۵۴ مجله در حوزه پزشکی داخلی و عمومی است
  • CDSR در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که ۵۷۷۴۰ ارجاع دریافت کرد، در سال ۲۰۱۷ تعداد ۶۲۳۳۲ ارجاع دریافت کرده است
  • ضریب تأثیر پنج‌ساله مقالات کاکرین ۷/۶۶۹ است (در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که ۷/۰۸۴ بود).

دیوید تاوی، سردبیر کاکرین، می‌گوید: «از این که یک رشد دوباره در ضریب تأثیر پایگاه مرورهای ساختارمند کاکرین می‌بینم، خوشحالم. همچنین افزایشی را در تعداد کل ارجاعات شاهد هستیم و علاوه بر آن، شاخص تأثیر پنج‌ساله نشان‌دهنده قوی‌بودن مجموعه است. همه این اطلاعات نشانگر کاربرد و تأثیر مرورهای ماست و اعتبار بسیار بزرگی برای اعضا و گروه‌های ما به همراه دارد».

اطلاعات بیشتر از چگونگی محاسبه شاخص تأثیر CDSR را می‌توانید در این‌جا ببینید.

شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷