کاکرین و ویکی پدیا با همکاری یکدیگر دسترسی به تحقیقات حوزه سلامت را بهبود بخشیدند

کاکرین در راستای بهبود و ارتقای مقالات پزشکی مبتنی بر شواهد با ویکی‌پدیا همکاری می‌کند.

مؤسسه کاکرین در راستای تولید و به اشتراک گذاشتن منابع پزشکی باکیفیت برای مخاطبان خود کمیته‌ای را تشکیل داد. در راستای تحقق این مهم، مؤسسه کاکرین از سال ۲۰۱۴ با ویکی‌پدیا همکاری دارد تا مقالات مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت وبگاه ویکی‌پدیا را ارتقا دهد. آنها با استفاده از منابع ثانویه باکیفیت و قابل اعتماد نظیر مقالات مروری کاکرین، امکان دسترسی رایگان به منابع قابل اعتماد در حوزه سلامت را برای همگان آسان‌تر کرده‌اند. 

همکاری کاکرین- ویکی‌پدیا سبب شده نظارت خوبی بر روی تمامی اطلاعات و مقالات حوزه سلامت در وب‌گاه ویکی‌پدیا انجام شود، به صورتی که این اطلاعات باکیفیت بالا و قابل اطمینان در ویکی‌پدیا منتشر شوند. به واقع، اطلاعات مبتنی بر شواهد می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه مردم در خصوص سلامت خودشان و مراقبت‌های بهداشتی کمک کند.

کاکرین از تمام کسانی که می‌خواهند به ارتقای مقالات پزشکی مبتنی بر شواهد در ویکی‌پدیا همکاری کنند دعوت به عمل می‌آورد. چه شما یک عضو تازه وارد در ویکی‌پدیا و کاکرین هستید، چه یک عضو قدیمی؛ ما از همکاری شما استقبال می کنیم.

اطلاعات بیشتر در خصوص پروژه‌های کاکرین-ویکی‌پدیا و چگونگی نحوه همکاری