ضریب تأثیر (IF) پایگاه داده‌ای مرورهای ساختارمند کاکرین (CDSR) در سال ۲۰۱۶ معادل ۶/۱۲۴ شد.

نسخه سال ۲۰۱۶ مجله گزارش استنادات یا (Journal Citation Report (JCR توسط Clarivate Analytics (که در گذشته به Thomson ISI مشهور بود) منتشر شد و با خرسندی به اطلاع می‌رسانیم ضریب تأثیر (Impact Factor, IF) پایگاه داده‌ای مرورهای ساختارمند کاکرین (Cochrane Database of Systematic Reviews, CDSR) هم‌اکنون معادل ۶/۱۲۴ است.

بدین‌ترتیب این ضریب نسبت به سال ۲۰۱۵ که مقدار آن معادل ۶/۱۰۳ بود افزایش مختصری را نشان می‌دهد.

ضریب تأثیر CDSR با محاسبه جمع کل استنادات به تمام مرورهای کاکرین منتشر شده در دو سال گذشته و تقسیم این عدد به مجموع مرورهای کاکرین منتشر شده در دو سال گذشته بدست می‌آید. این ضریب معیار مفیدی برای اندازه‌گیری قدرت یک مجله از طریق شمارش تعداد استنادات مقالات آن در مجلات علمی است.

 

برخی از نکات برجسته ضریب تأثیر سال ۲۰۱۶ CDSR عبارتند از:

هم‌اکنون رتبه CDSR در میان ۱۵۴ مجله در حیطه پزشکی عمومی و داخلی ۱۴ است.

- CDSR در دوره‌ای که ضریب تأثیر ۲۰۱۶ آن محاسبه شده ۵۷۷۴۰ استناد و در دوره مشابه آن در سال ۲۰۱۵ به میزان ۴۷۸۹۹ استناد دریافت نموده است.

- افزایش تعداد استنادات از ۴۷۸۹۹ در سال ۲۰۱۵ به ۵۷۷۴۰ در سال ۲۰۱۶ بدین معنا است که CDSR رتبه پنجم تعداد استنادات را در بین مجلات مشابه از نظر موضوعی کسب نموده است.

- ضریب تأثیر پنج ساله CDSR معادل ۷/۰۱۸ است.

گزارش اصلی ضریب تأثیر و گزارش‌های JCR بعد از به روزرسانی JCR در سپتامبر ۲۰۱۷ منتشر خواهد شد. دلیل این موضوع آن است که Clarivate همانند سال گذشته نتوانسته مرورهای کاکرین را در بازه زمانی محاسبه ضریب تأثیر۲۰۱۶ نمایه کند. انتشارات Wiley و کاکرین محاسبه ضریب تأثیر سال ۲۰۱۶ توسط Clarivate را دنبال خواهند کرد.

اطلاعات بیشتر در خصوص محاسبه ضریب تأثیر CDSR را در اینجا ببینید.