گزارش مجمع عمومی سالیانه کاکرین: سال ۲۰۱۷

مجمع عمومی سالیانه کاکرین در اواخر سال ۲۰۱۷ در کیپ‌تاون آفریقای جنوبی برگزار شد. ارایه co-chair هیأت مدیره کاکرین خانم Cindy Farquhar، صندوقدار کاکرین آقای Martin Burton، معاون سردبیر کاکرین سرکار خانم Karla Soares-Weiser و مدیر اجرایی کاکرین آقای Mark Wilson در خصوص عملکرد کاکرین در سال ۲۰۱۷ را در ویدیوهای زیر ملاحظه کنید. همچنین ویدیوی شناخت موفقیت‌های کاکرین در سال ۲۰۱۷ و گزارش کامل نشست در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است مجمع عمومی سال ۲۰۱۷ کاکرین اولین نشستی بود که تحت اساسنامه جدید این مؤسسه برگزار شد و همه افراد امکان رأی دادن داشتند. در این نشست تمامی مواردی که برای رأی‌گیری ارایه شده بود مورد تصویب قرار گرفت و خلاصه نتایج رأی‌گیری را می‌توانید در اینجا ملاحظه کنید.

 

۱- گزارش co-chair هیأت مدیره کاکرین، خانم Cindy Farquhar


 

۲- گزارش صندوقدار کاکرین، آقای Martin Burton 

۳ - گزارش معاون سردبیر کاکرین، خانم Karla Soares-Weiser

۴ - گزارش مدیر اجرایی کاکرین، آقای Mark Wilson 

شناخت موفقیت‌های کاکرین در سال ۲۰۱۷

گزارش کامل نشست عمومی کاکرین در سال ۲۰۱۷- قسمت اول

گزارش کامل نشست عمومی کاکرین در سال ۲۰۱۷- قسمت دوم

سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷