کاکرین ایران

کاکرین ایران در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی (بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ هجری شمسی) راه‌اندازی شد تا با همکاری مؤسسه کاکرین تصمیم‌گیری سلامت مبتنی بر شواهد را در کشور ارتقا دهد. 

مرکز کاکرین ایران در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران واقع شده و با همکاری شبکه مرور ساختارمند ایران  (Iranian SYstematic REview Network, ISYREN) فعالیت می‌کند.

Contact us تماس با ما: info@cochrane.ir

 کانال تلگرام: @CochraneIran

 کانال آپارات: http://www.aparat.com/cochrane_iran

 حساب توییتر: @CochraneIran

 صفحه اینستاگرام: @cochraneiran