نظام‌های سلامت در کشورهای کم‌درآمد - چهار بررسی اجمالی جدید

چهار بررسی اجمالی (overviews) جدید گروه عملکرد مؤثر و سازمان‌‌دهی مراقبت در کاکرین (EPOC) از مرورهای موجود، شواهد قابل اعتمادی در رابطه با اثرات روش‌های مختلف سازماندهی، تأمین مالی و حاکمیت بر نظام‌های سلامت در کشورهای کم‌درآمد نشان می‌دهد و شکاف‌های مهمی را در شواهد مشخص میکند.

پیوند به بررسی‌های اجمالی (overviews) جدید در کتابخانه‌ی کاکرین:

تقویت نظامهای سلامت در کشورهای کم‌درآمد کلید دستیابی به پوشش فراگیر سلامت و دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار مرتبط با سلامت است. دستیابی به این اهداف نیازمند تصمیمات آگاهانه در مورد نظام‌های سلامت است. وجود مرورهای ساختارمند درباره‌ی اثرات ترتیبات مختلف نظام‌های سلامت بر تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ضروری است و چنین مرورهایی به‌وفور در دسترس‌اند. با این حال، سیاست‌گذاران و سایر ذی‌نفعان ممکن است در تلاش باشند تا مشخص کنند کدام بررسی‌ها قابل اعتمادند و نتایج کلیدی کدام است.

بررسی‌های اجمالی (overviews) گسترده از یافته‌های مرورهای ساختارمند می‌تواند به سیاست‌گذاران، کارمندان پشتیبان آنان و سایر ذی‌نفعان کمک کند تا راهکارهایی را برای حل مشکلات خود در ارتباط با چگونگی سازماندهی، تأمین مالی و حاکمیت نظام‌های سلامت بیابند و راهکارهای مؤثر برای اجرایی‌کردن تغییرات را شناسایی کنند. همچنین این مرورها می‌توانند به شناسایی نیازها و اولویت‌ها برای مرورهای ساختارمند و ارزیابی‌های جدید ترتیبات نظام‌های سلامت کمک کند.

یک تیم از محققان کاکرین از آرژانتین، شیلی، نروژ و آفریقای جنوبی چهار مرور کلی از شواهد موجود در مرورهای ساختارمند به‌روز در مورد اثرات ترتیبات نظام‌های سلامت در کشورهای کم‌درآمد تهیه کرده است. آن‌ها ۱۲۴ مرور ساختارمند را در این چهار بررسی اجمالی (overview) در نظر گرفته‌اند. خلاصه‌ای قابل فهم از یافته‌های کلیدی هر یک از مرورها تهیه شد (http://supportsummaries.org را ببینید)، که کاربران را قادر می‌سازد یافته‌های مرور کلی را عمیق‌تر کشف کنند. خلاصه‌ها شامل بیش از ۴۸۰ پیام کلیدی در مورد اثرات ترتیبات نظام‌های سلامت در کشورهای کم‌درآمد است.

یک بررسی اجمالی (overview) از ترتیبات ارائه‌ی خدمات، ۵۰ مرور ساختارمند را دربرگرفت که مجموعاً شامل 919 مطالعه بود. این بررسی‌ها نشان می‌داد که بسیاری از ترتیبات ارائه‌ی خدمات احتمالاً دارای اثرات مطلوبی، از جمله تغییر وظیفه یا گسترش نقش و استراتژی‌هایی برای هماهنگی مراقبت سلامت است.

یک بررسی اجمالی (overview) از ترتیبات تأمین مالی، ۱۵ مرور ساختارمند را دربرگرفت که شامل مجموعاً ۲۷۶ مطالعه بود. تأثیرات بیشتر ترتیبات تأمین مالی که مورد بررسی قرار گرفتند، نامشخص بود. این ترتیبات عبارتند از تأثیر تشویق یا تنبیه‌های مالی بر کارکنان مراقبت سلامت و تأثیر اکثر انواع تشویق و تنبیه‌های مالی برای افرادی که از خدمات سلامت استفاده می‌کنند.

یک بررسی اجمالی (overview) از ترتیبات حاکمیتی، ۲۱ مرور ساختارمند را دربرگرفت که خود شامل مجموع ۱۷۲ مطالعه بود. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعمال محدودیت بر بازپرداخت دارو (قبل از مجوز)، بسیج جامعه و افشای اطلاعات عملکرد تأسیسات سلامت و ارائه‌دهندگان برای عموم احتمالاً دارای اثرات مطلوب است. تأثیر سایر ترتیبات حاکمیتی که مورد بازبینی قرار گرفت، نامعلوم بود.

یک بررسی اجمالی (overview) از استراتژی‌های اجرایی، شامل ۳۹ مرور ساختارمند (مجموعاً ۱۳۳۲ مطالعه) بود. این مرورها نشان می‌دهد که بسیاری از استراتژی‌های مختلف اجرایی احتمالاً باعث بهبود طبابت حرفه‌ای می‌شوند، از جمله جلسات آموزشی، آموزش‌های دوربرد، تسهیل طبابت، رهبران فکری محلی، بازرسی و بازخورد و مداخلات اختصاصی. بسیاری از استراتژی‌هایی نیز که دریافت‌کنندگان مراقبت‌های سلامت را مورد هدف قرار می‌دهند، احتمالاً تأثیرات مطلوبی بر استفاده از مراقبت‌های سلامت دارند. به‌عنوان مثال، مداخلات رسانه‌های جمعی منجر به افزایش سریع پذیرش تست HIV شده است و استراتژی‌های یادآوری برای مراقبت‌کنندگان احتمالاً باعث افزایش میزان واکسیناسیون روتین دوران کودکی می‌شود.

دکتر Simon Lewin، یکی از نویسندگان و ویراستار هماهنگ‌کننده‌ی مشترک گروه طبابت و سازماندهی مراقبت مؤثر کاکرین (EPOC) خاطرنشان کرد: «این بررسی‌های اجمالی (overviewsمنبع اصلی شواهد برای تصمیم‌گیرندگان در کشورهای کم‌درآمدی است که در حال بررسی گزینه‌هایی برای تقویت نظام سلامت در شرایط خود هستند. این بررسی‌های اجمالی از یک رویکرد منحصربه‌فرد بر اساس خلاصه‌های قابل فهم برای هر مرور استفاده می‌کنند و ما امیدواریم که این بررسی‌های اجمالی شواهد به‌دست‌آمده را برای بسیاری از تصمیم‌گیرندگان و حامیان آنها، قابل دسترس‌تر نمایند».

دکتر Andy Oxman، یکی دیگر از نویسندگان کاکرین و محقق ارشد مؤسسه سلامت جامعه‌ی نروژ افزود: «از یک سو این بررسی‌های اجمالی (overviews)‌ نشان می‌دهد که شواهد زیادی موجود است که می‌تواند اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد نظام‌های سلامت در کشورهای کم‌درآمد در اختیار قرار دهد. از سوی دیگر، آن‌ها نشان می‌دهند که شکاف‌های مهمی در آن چه که شناخته شده است، وجود دارد. علاوه بر استفاده از شواهد شناسایی‌شده در این مرورها جهت تصمیمگیری آگاهانه، سیاست‌گذاران سلامت و کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند باید هنگامی که در مورد مزایا و معایب اثرات تصمیمات مربوط به تغییر ترتیبات نظام سلامت اطمینان ندارند، به‌طور مرتب به ارزیابی دقیق این اثرات بپردازند.

دکتر Charles Shey Wiysonge، یکی از نویسندگان کاکرین و مدیر کاکرین آفریقای جنوبی، اشاره کرد که «این بررسی‌های اجمالی (overviews) در زمان مناسبی که کشورهای آفریقایی در حال بررسی بهترین رویکردها برای دستیابی به پوشش فراگیر سلامت هستند، تولید شده‌اند. بررسی‌های اجمالی (overviews) و خلاصه‌های شواهد قابل فهم (خلاصه‌های پشتیبانی‌کننده) منابع مهمی برای مشارکت سازنده و تبادل بین کاکرین آفریقا و ذی‌نفعان مربوطه‌ی ملی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در مورد سلامت در آفریقاست».

برای اطلاعات بیشتر لطفاً با Simon Lewin در ارتباط باشید: Simon.Lewin@fhi.no