پرطرفدارترین مرورهای کاکرین

پرطرفدارترین خلاصه مروهای کاکرین به زبان فارسی را در اینجا ببینید.

پرطرفدارین خلاصه مرورهای کاکرین به زبان انگلیسی درسال ۲۰۱۸ در ادامه آمده است.

Most accessed new Cochrane Reviews of all published in 2018

These were the most frequently downloaded new reviews published in the Cochrane Database of Systematic Reviews in 2018

The five most frequently downloaded updated Cochrane Reviews published in 2018.

Immersion in water during labour and birth 

Free access

       
Most shared Cochrane Reviews of all published in 2018

According to data from Altmetric, the following 2018 Cochrane Reviews were the most often mentioned across newspaper stories, tweets, blog posts, and other sources.

Editorials, published in the Cochrane Database of Systematic Reviews , evaluate ideas around the development of evidence synthesis to promote good decision-making in clinical care and health policy. These are the three most accessed Editorials of 2018.

Doug Altman's legacy to Cochrane and evidence synthesis 

Free access

    
Most accessed Special Collections

Special Collections are curated content collections on a specific healthcare topic. Here are the top three accessed collections from 2018. 

     

Most popular Cochrane podcasts

Some Cochrane Reviews are accompanied by podcasts, often read by the review authors. These are the most popular (accessed) podcasts of 2018.