مجموعه‌هاي ويژه کتابخانه کاکرین در مورد سوء تغذيه

دسترسی آزاد به تمام مرورهای کاکرین موجود در آن

در سال 2017 سوء تغذیه حاد جان ۵.۵ میلیون کودک زیر پنج سال در جهان (۷.۵٪) را تهدید می‌کرد. حدود ۱۶‍ میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد دارای سوء تغذیه حاد شدید هستند که شدیدترین حالت قابل مشاهده سوء تغذیه است.

دو مجموعه ویژه کتابخانه كاكرین جدید كه به‌عنوان بخشی از ابتكار مشترك با گروه تغذیه کاکرین و Evidence Aid آغاز شده است، مرورهای كاکرینی که در رابطه با پیشگیری از سوء تغذیه حاد متوسط ​​و سوء تغذیه حاد شدید و درمان سوء تغذیه حاد هستند، جمع‌آوری می‌کند. دسترسی به تمام مرورهای کاکرین موجود در هر دو مجموعه ویژه رایگان است.

سه‌شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۷