ابتکارهای رفاه به کار مزایای سلامتی برای والدین مجرد فراهم نمی‌کنند.

یک مقاله مروری جدید کاکرین مطالعات بزرگ «رفاه به کار» را در آمریکای شمالی مورد بررسی قرار داده است.

این مقاله به سرپرستی دکتر Marcia Gibson (از واحد MRC/CSO علوم اجتماعی و سلامت جامعه دانشگاه گلاسکو) مجموعه مطالعات رفاه به کار و مقایسه اتفاقات رخ‌داده برای والدین مجردی که در مداخلات رفاه به کار بودند با آن‌هایی که نبودند را بررسی می‌کند.

این بررسی نشان می‌دهد که مداخلات رفاه به کار احتمالاً تأثیر ناچیزی بر سلامت والدین مجرد دارد یا بی‌تأثیر است. این مطالعه همچنین نشان داد که این تأثیرات بر میزان اشتغال والدین مجرد کم بود، چون کسانی که در مداخلات حضور نداشتند، اغلب خودشان کار پیدا می‌کردند.

مطالعاتی که در این مقاله مروری کاکرین وارد شدند، مطالعات بزرگ رفاه به کار بودند که در آمریکای شمالی انجام شده بودند. اصلاحات رفاهی در آمریکای شمالی در دهه ۱۹۹۰ انجام شد.

یافته‌های کلیدی عبارت‌اند از:

  •  گرچه در برخی از کشورها قانون‌گذاران و مشاوران سیاستی معتقدند که چنین سیاست‌هایی مزایای سلامتی مثبتی به همراه خواهد داشت، یافته‌های این مرور کاکرین نشان می‌دهد که این سیاست‌ها احتمالاً تأثیر بسیار کمی بر سلامت دارد یا هیچ تأثیری ندارد.
  •   فقر و افسردگی در میان همه شرکت‌کنندگان در مطالعات مورد بررسی در همان سطح بالا باقی ماند، چه در مداخله رفاه به کار مشارکت داشتند و چه نداشتند.
  •  والدین مجرد زمانی که امکان اشتغال وجود داشته باشد، خودشان کار پیدا می‌کنند.
  •  شرایط اقتصادی ممکن است بیش از مداخلات در نظام رفاه که اختیار استخدام را دارد، بر اشتغال والدین مجرد تأثیرگذار باشد.
  • اشتغال هم برای والدینی که در برنامههای رفاه به کار بودند و هم کسانی که نبودند افزایش یافت، اما درآمد افزایش نیافت.

نویسنده اصلی این مقاله مروری، دکتر Gibson، عنوان کرد: «شواهد حاصل از مرور کاکرین ما نشان می‌دهد که رفاه به کار احتمالاً سلامت والدین مجرد را تغییر نمی‌دهد و در بعضی موارد ممکن است اثرات منفی داشته باشد. با توجه به شواهد مطالعات دیگر، یافته‌های ما همچنین نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی احتمالاً تأثیر بیشتری بر اشتغال والدین مجرد داشته باشد».

مقاله مروری «مداخلات رفاه به کار و اثرات آن‌‌ها بر سلامت روانی و جسمی والدین مجرد و فرزندان آن‌ها» توسط شورای تحقیقات پزشکی بریتانیا و دفتر دانش‌پژوهان پیشروی دولت اسکاتلند تأمین مالی شده است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر، با Elizabeth McMeekin یا Ali Howard در دفتر ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه گلاسکو با شماره‌های ۰۱۴۱۳۳۰۴۸۳۱ یا ۰۱۴۱۳۳۰۶۵۵۷ تماس بگیرید یا به آدرس Elizabeth.mcmeekin@glasgow.ac.uk یا ali.howard@glasgow.ac.uk ایمیل بزنید.

ما را در توییتر با شناسه @UofGNews دنبال کنید.