مقابله با چالش‌های روش‌شناسی در مطالعات مروری سلامت عمومی

گروه روش‌شناسی در کاکرین برنامه‌ای را برای بهبود کیفیت و تأثیرگذاری مقالات مروری کاکرین بر سلامت عمومی با پشتیبانی عوامل اجرایی گروه روش‌شناسی، گروه‌های روش‌شناسی و شبکه سلامت عمومی و نظام‌های سلامت تعریف کرده است. این برنامه برای ترویج همکاری بین گروه‌های روش‌شناسی و شبکه‌های گروه‌های مروری کاکرین و پشتیبانی از پاسخ مداوم به COVID-19 طراحی شده است. این برنامه بر تولید مرورهای مربوط به سلامت عمومی با اولویت فوری و ارائه منابعی کاربرپسند به‌منظور بهبود برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش روش‌های موجود در آن‌ها تمرکز دارد.

چرا روی سلامت عمومی تمرکز کنیم؟

مرورهای مربوط به سلامت عمومی، به‌ویژه آن‌هایی که مربوط به COVID-19 هستند، اغلب به‌صورت موشکافانه بررسی می‌شوند و تأثیرات گسترده‌ای روی سیاست و پیامدهای سلامت جهانی دارند. البته مقالات مروری سلامت عمومی معمولاً به سؤالات پیچیده رسیدگی می‌کنند و از طیف وسیعی از روش‌های پیچیده استفاده می‌کنند که در کاکرین غیراستاندارد محسوب می‌شوند و راهنما‌های موجود همیشه به‌طور دقیق یا مداوم اعمال نمی‌شوند. در حیطه کاکرین، مقالات مروری سلامت عمومی این طور تعریف می‌شوند: که شامل منابع متنوعی از شواهد (نه صرفاً کارآزمایی‌های کنترل‌شده تصادفی‌سازی‌شده)، مداخلات پیچیده‌ای که در سطح جمعیتی انجام می‌شوند (مانند سیاست‌ها به‌جای داروها یا درمان‌ها)، مداخلاتی که نمی‌توانند در کارآزمایی‌های کنترل‌شده تصادفی آزموده شوند (به‌عنوان مثال، مطالعه اثرات در معرض قرارگرفتن یک ماده شیمیایی یا ویروسی)، و نتایجی که چیزی غیر از اثربخشی را اندازه‌گیری می‌کنند (به عنوان مثال، آسیب‌ها، پیامدهای فرآیند، اجرا یا هزینه).

این برنامه چگونه از تولید مقالات مروری پشتیبانی می‌کند؟

این برنامه کاری بر این فرض استوار است که تولید مقالات مروری با کیفیت و به‌موقع نیازمند حمایت‌های تخصصی روش‌شناسی و منابع واقع‌گرایانه است که به نویسندگان و ویراستاران کمک می‌کند تا راهنمایی‌های کتابچه کاکرین را عملی کنند. موضوعات و رویکرد به‌منظور اتصال گروه‌های مروری کاکرین و روش‌شناسی به هم طراحی شده‌اند تا اطمینان حاصل شود پروژه‌ها و خروجی‌های آن بر اساس نیازهای نویسندگان و ویراستارهای کاکرین طراحی شده باشد.

اگر چه تمرکز مقالات مروری بر مرورهای سلامت عمومی است، چالش‌هایی که درون آن‌ها با آن مواجه هستیم اغلب در حوزه‌های موضوعی دیگر، مانند انتخاب زمان و چگونگی واردکردن مطالعات مداخله‌ای تصادفی‌سازی‌نشده، ارزیابی سوگیری در مطالعات غیرتصادفی‌شده بالینی، برنامه‌ریزی برای سنتز مفید با در نظر گرفتن پیچیدگی و ناهمگونی، استفاده از شواهد کیفی، و گزارش نتایج زمانی که یک متا-آنالیز امکان‌پذیر نبوده است. با مقابله با چالش‌ها در حوزه اولویت COVID-19، هدف توسعه، انطباق و استفاده گسترده از ابزارها به‌صورت گسترده‌تر در کاکرین است. واحد پشتیبانی روش‌شناسی نقش مهمی در پرکردن شکاف بین گروه‌ها مروری کاکرین و روش‌شناسی ایفا می‌کند و در پروژه‌ها برای پشتیبانی از ظرفیت‌سازی قرار می‌گیرد.

تا کنون چه اتفاقی افتاده است؟

تیم روش‌شناسی کاکرین بیش‌ترین چالش‌های ذکرشده را از دو نظرسنجی روش‌شناسی اخیر از گروه مقالات مروری کاکرین بر اساس حوزه روش‌شناسی ترسیم و پروژه‌های احتمالی را برای رفع آن‌ها فهرست کرده است. سپس پروژه‌ها در فهرست نهایی با توجه به میزان نیاز نویسنده و گروه مروری کاکرین، پتانسیل تأثیر و زمان و منابع مورد نیاز برای ارائه یک خروجی مفید قرار گرفتند. این پروژه‌ها توسط عوامل اجرایی گروه روش‌شناسی کاکرین اصلاح شده و اکنون تیم‌های پروژه با هم جمع شده‌اند. هر یک از آن‌ها برای ارائه یک ابزار عملی یا کمک‌تصمیم‌گیری برای ویراستاران و نویسندگان تا پایان سال ۲۰۲۱ طراحی شده‌اند تا راحت‌تر استفاده شوند.

·       پروژه ۱: ابزارهای خطر سوگیری ترجیحی و پذیرفته‌شده برای ارزیابی سوگیری در مطالعات مداخله‌ای غیرتصادفی‌سازی‌شده

·       پروژه ۲: راهنمایی عملی برای چارچوب‌بندی سؤالات مروری مداخله سلامت عمومی، تعریف پیامدها و انتخاب طرح‌های مطالعاتی مناسب

·       پروژه ۳: اصطلاحات استاندارد برای کمک به نویسندگان برای توصیف طراحی‌های گوناگون مطالعات به‌طور مناسب و به‌طور مداوم

·       پروژه ۴: راهنمای اجرا و گزارش‌دهی عملی برای ارزیابی خطر سوگیری در مطالعات غیرتصادفی‌سازی‌شده و/یا ROBINS-I

·       پروژه ۵: ابزارهای عملی برای پیاده‌سازی راهنمای گزارش‌دهی SWiM برای بهبود پیش‌مشخصات و ارائه یافته‌ها

علاوه بر این پروژه‌ها، برنامه‌هایی برای ارائه مجموعه‌ای از منابع آموزشی در سنتز شواهد کیفی و ارائه یک بانک از مقالات مروری نمونه که بهترین عملکرد را نشان دهد، وجود دارد. سمپوزیوم روش‌شناسی در مهرماه ۱۴۰۰ نیز گستره‌ای از چالش‌های روش‌شناسی مربوط به مرورهای سلامت عمومی و مداخلات پیچیده را پوشش می‌دهد. در ادامه این سمپوزیوم، یک تشریح پیاده‌سازی روش‌شناسی توسط واحد پشتیبانی روش‌شناسی با گروه هدف تیم‌های مروری کاکرین در آبان‌ماه ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد تا خروجی‌های توسعه‌یافته آن و این که چگونه می‌تواند به ویراستاران و نویسندگان کمک کنند، مورد بحث قرار گیرد.

چطور می‌توانم مشارکت داشته باشم؟

همه پروژه‌ها به استفاده از Task Exchange برای شناسایی داوطلبان جامعه کاکرین تشویق می‌شوند تا در مورد اولین پیش‌نویس ابزارها و منابع در حال توسعه بازخورد دهند. کسانی که علاقه‌مند به مشارکت هستند، تشویق می‌شوند تا یک نمایه ایجاد کنند و یا با تیم روش‌شناسی تماس مستقیم داشته باشند تا درباره راه‌های دیگر مشارکت پرسش کنند.

 

منابع دیگر:

·       مقدمه به یک مجموعه از مقالات در نشریه علمی سلامت عمومی آمریکا که مسائل را با جزئیات بیش‌تر شرح می‌دهد. هماهنگ‌شده توسط Lisa Bero، دبیر ارشد شبکه سلامت عمومی و نظام‌های سلامت در کاکرین

·       موضوعات مروری در اولویت که در ارتباط با پاسخ مداورم کاکرین به COVID-19 راهنمایی ارائه می‌دهد.

پنج‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰