افراد برای جلوگیری از اثرات آلودگی هوا چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

افراد، به‌خصوص بیماران دارای مشکلات تنفسی بلندمدت، برای جلوگیری از اثرات آلودگی هوا چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

این مرور کاکرین که اخیراً منتشر شده است این سوال را بررسی می کند. ما با نویسنده اصلی این مرور به بحث در مورد یافته‌های آن نشستیم.

در مورد این مرور کاکرین به ما بگویید... به چه چیزی پی بردید؟

مهم‌ترین چیزی که ما از این مرور به آن پی بردیم این است که ما در واقع فاقد شواهدی مبنی بر اهمیت مداخلات گوناگون برای کاهش تأثیر آلودگی هوا بر سلامت افراد مبتلا به بیماری‌های ریوی هستیم. علاوه بر این که تعداد بسیار محدودی از مطالعات مرتبط با این موضوع جهت گنجاندن در این مرور پیدا کردیم، موارد یافت‌شده همگی از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کردند، به این معنی که ترکیب و نتیجه‌گیری از آن‌ها دشوار بود. این موضوع ناامیدکننده، اما قطعاً دور از انتظار نبود.

آیا افرادی که به دنبال محفاظت از خود در برابر آلودگی هوا هستند، می‌توانند از این مرور چیزی به دست آورند؟

افرادی که با بیماری‌های مزمن (مانند آسم و COPD) زندگی می‌کنند، نگرانی‌های واقعی در مورد قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا دارند و اغلب می‌پرسند چه کاری می‌توانند جهت اطمینان از مراقبت مؤثر از خود انجام دهند. سوالات متداولی که ما در بنیاد ریه اروپا دریافت می‌کنیم در مورد چگونگی رفت‌وآمد به محل کار با اجتناب از قرارگرفتن در معرض آلودگی و بهترین زمان برای ورزش یا پیاده‌روی هستند. پیشنهادها و توصیه‌های منطقی بسیاری جهت ارائه به آن‌ها داریم، اما داشتن توصیه‌های مبتنی بر شواهد بسیار مفیدتر خواهد بود. این توصیه‌های مبتنی بر شواهد همچنین برای کادر درمان ضروری است تا اطمینان حاصل کنند می‌توانند بهترین راهکارهای ممکن را به بیمارانی که مرتب به درمانگاهشان مراجعه می‌کنند، توصیه کنند.

نکات اندکی از این مرور وجود دارد که می تواند واقعاً به آن‌چه ما تا کنون توصیه کرده‌ایم، اضافه کند، اما برخی از مطالعات نکاتی را که در حال حاضر ارائه می‌دهیم تقویت می‌کنند: برای مثال استفاده از ماسک یا مسیرهای رفت‌وآمد با میزان آلودگی کم‌تر ممکن است برخی از تأثیرات فیزیولوژیکی آلودگی هوا را کاهش دهند.

با توجه به مطالعاتی که پیدا کردید و چالشی که در نتیجه‌گیری به وجود آمده، چه نتایج مفیدی در ادامه به‌دست خواهند آمد؟

این مرور باید فراخوانی برای افراد شاغل در این صحنه باشد تا مطالعات بیش‌تری را در مورد پیامدهای سلامتی افرادی که با شرایط مزمن زندگی می‌کنند در هنگام استفاده از مداخلات خاص برای کاهش قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا انجام دهند؛ مانند تغییر مسیرها، استفاده از شاخص‌های کیفیت هوا، ماسک و غیره. مطالعات گسترده‌تر و طولانی‌تری که شامل به‌کارگیری شرکت‌کنندگان دارای شرایط مزمن از پیش موجود و همچنین پیامدهای مهم بیمار (مانند تشدید، بستری‌شدن در بیمارستان، کیفیت زندگی و عوارض جانبی) می‌شوند، فوراً مورد نیاز هستند.

·       مرور کامل را در کتابخانه کاکرین بخوانید.

·        وب‌گاه گروه راه‌های هوایی در کاکرین را ببینید.

جمعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰