دستورالعمل مراقبت‌های پس از زایمان سازمان جهانی بهداشت (WHO) و حمایت‌شده توسط ۱۳ مطالعه مروری کاکرین

mother-holding-brand-new-baby-in-hospital-delivery-room

سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل بهروز شده مراقبتهای پس از زایمان را منتشر کرده که با شواهدی از مطالعات مروری کاکرین پیرامون بارداری و زایمان و یک مطالعه مروری کاکرین درباره بی اختیاری ادرار حمایت شده است.

کاکرین از سال ۲۰۱۱ یک سازمان غیر-دولتی و دارای روابط رسمی با سازمان جهانی بهداشت (WHO) بوده، و وجه اصلی این مشارکت حمایت از دستورالعملهای جهانی سلامت WHO، با تولید شواهد علمی مرتبط بوده است.

گروه بارداری و زایمان در کاکرین به منظور توسعه و بهروزرسانی مطالعات مروری کاکرین، همکاری طولانیمدتی را با این سازمان پشت سر گذاشته، که درباره دستورالعملهای WHO در زمینه سلامت همگانی مادر و دوران پس از زایمان اطلاعرسانی میکند.

در مارچ سال ۲۰۲۲، WHO دستورالعمل جامع و بهروز شدهای را با عنوان «توصیههای سازمان جهانی بهداشت در زمینه مراقبت از مادر و نوزاد برای داشتن یک حس خوب پس از زایمان» منتشر کرد. این دستورالعمل بر هفتههای ابتدایی پس از تولد متمرکز بوده و حاوی ۶۳ توصیه برای مراقبت از مادر، مراقبت از نوزاد، سیستمهای سلامت، و ارتقای سطح سلامت در دوره پس از زایمان است.

دستورالعمل مذکور شواهدی را از مجموعه مطالعات مروری سیستماتیک کاکرین و سنتزهای کیفی از شواهد ترسیم می‌کند که دربرگیرنده ۱۳ مطالعه‌ مروری کاکرین است. این مطالعات موارد زیر را پوشش میدهند:

  • تسکین درد پس از زایمان (۵ مطالعه مروری، ۳ توصیه)

  • تمرین عضلات کف لگن برای افزایش قدرت کف لگن (۱ مطالعه مروری، ۱ توصیه)

  • پیشگیری و درمان احتقان پستان و ماستیت (۲ مطالعه مروری، ۴ توصیه)

  • پیشگیری از بروز یبوست پس از زایمان (۱ مطالعه مروری، ۱ توصیه)

  • مصرف مکمل ویتامین D برای شیرخواران شیر مادر و ترم (۱ مطالعه مروری، ۱ توصیه)

  • زمانبندی ترخیص از مراکز خدمات درمانی به منزل (۱ مطالعه مروری، ۱ توصیه)

  • برنامههای ویزیت پس از زایمان (۱ مطالعه مروری، ۲ توصیه)

از سوی دیگر، جهت کمک به دسترسی و امکانپذیر شدن جنبههای مختلف مراقبت پس از زایمان، از دید کارکنان بخش خدمات سلامت، از ۱۲ مطالعه مروری کاکرین، یک سنتز کیفی شواهد کاکرین پیرامون معیارهایی که ارائه مراقبتهای پس از زایمان را تحت تاثیر قرار میدهند، استفاده شد.

شواهد کاکرین دامنه گستردهتری را از این دستورالعمل برجسته کرده و بر تعدادی از شایعترین تجربههای زنان پس از زایمان، تاکید دارد.

jessica_and_first_baby

یکی از نویسندگان کاکرین، Jessica Hatcher-Moore، در روزهای ابتدایی پس از به دنیا آوردن اولین فرزند خود در منزل. Jessica زایمان خوبی را پشت سر گذاشته اما برای اتفاقات بعدی آمادگی کافی را نداشت. تصویر: © Philip Hatcher-Moore

Aleena Wojcieszek، اپیدمیولوژیست بالینی، رابط علوم، و پژوهشگر افتخاری در مرکز تعالی پژوهش در مردهزایی (Stillbirth CRE) استرالیا معتقد است: «دستورالعملهای WHO پیشنهادات روشنی را پیرامون مشکلات شایعی ارائه میدهند که زنان پس از زایمان دچار آنها میشوند. این امر تجدید و توجه لازم را بر اهمیت داشتن حس خوب پس از زایمان در قلب برنامههای مراقبت، برجسته میکند - زیرا هیچ زنی نباید پس از زایمان احساس کند که از سوی خدمات سلامت مورد توجه قرار نمیگیرد.». وی ادامه میدهد: «من قویا بر نیاز به سرمایهگذاری واقعی در حوزه مراقبتهای پس از زایمان و ضرورت انجام پژوهشهایی با کیفیت بالا در وبلاگ مبتنی برشواهد کاکرین اخیر تاکید کردهام. این مطلب بهطور مشترک با Jessica Hatcher-Moore که به تازگی مادر شده به رشته نگارش درآمده، و نشان میدهد که مراقبتهای پس از زایمان باید چگونه باشند تا نیازهای فردی تمامی زنان را برآورده کرده و حس خوب و مطلوبی را از این دوره حساس در زندگی مادر، فرزندش و خانواده باقی بگذارد

carla quote

دکتر Karla Soares-Weiser سردبیر کتابخانه کاکرین میگوید: «کاکرین به انجام این کار ارزشمند و ادامه مشارکت با سازمان جهانی بهداشت بسیار افتخار میکند. این همکاری خاص این امکان را فراهم میآورد تا آخرین شواهد مرتبط با سلامت مادر و دوران زایمان به سرعت در عملکرد بالینی نیز استفاده شوند که در نهایت به نفع سلامت تعداد بیشتری از افراد است

شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱